signaalwoorden en verbanden - LeukerLezen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

signaalwoorden en verbanden

leerling

Zinsverband en alineaverband met bijbehorende signaalwoorden.

uitspraak - voorbeeld =

bijvoorbeeld, dat wil zeggen, met andere woorden, namelijk, zo

opsomming =

en, ook, niet alleen, vervolgens, ten eerste, ten tweede, nog, bovendien, verder, daarnaast, tenslotte

tegenstelling =

maar, echter, enerzijds, anderzijds, toch, niettemin, desondanks, evenwel, hoewel, daarentegen, integendeel, daar staat tegenover

middel-doel =

daarmee, het doel ervan, door middel van, met behulp van, om te, middels

oorzaak - gevolg =

daardoor, hierdoor, doordat, zodat, waardoor, ten gevolge van, had tot gevolg

overeenkomst-vergelijking =

net als, het zelfde, ook, zoals, vergeleken met

redengevend =

omdat, daarom, want

uitleggend of toelichtend =

namelijk, dat wil zeggen, zo, met andere woorden, bijvoorbeeld. ter toelichting, ter illustratie

verklarend =

een verklaring hiervoor is, dit komt doordat

argumenterend =

want, immers, dat blijkt uit, daarom, omdat

conclusie =

dus, dat houdt in, concluderend, de slotsom is, alles overziend

samenvatting =

kortom, samenvattend, met andere woorden, al met al

voorwaardelijk =

op voorwaarde dat, mits, indien, tenzij

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu